Pojam inkluzivnog obrazovanja jest obrazovni koncept koji proizlazi iz općeg stava o potrebi uključivanja sve djece u redovne škole uzimajući u obzir njihove obrazovne potrebe s posebnim usmjeravanjem na ranjive skupine u smislu marginalizacije i isključivanja.

Na UNESCO-voj Svjetskoj konferenciji o posebnim obrazovnim potrebama održanoj 1994.godine Salamanci usvojena je Izjava i Okvir za akciju kojima se promovira pravo svakog djeteta da, bez obzira na njegovo fizičko, intelektualno, emocionalno, socijalno, jezično ili drugo stanje, bude uključeno u obrazovni sustav, odnosno u redovne škole i razrede. Redovne škole sa ovakvom inkluzivnom orijentacijom su najefikasniji načini suzbijanja diskriminacijskih stavova, kreiranja otvorenih zajednica, izgradnje inkluzivnog društva i ostvarivanja obrazovanja za sve; štoviše, one osiguravaju efikasnije obrazovanje za većinu djece i unaprijeđuju efikasnost i isplativost cjelokupnog obrazovnog sustava.

Principi inkluzivnog obrazovanja prihvaćeni su i na Svjetskom edukacijskom forumu u Dakar-u 2000. godine, a ideju inkluzivnog obrazovanja podržava i UN (Deklaracija o pravima osoba s teškoćama u razvoju 1975., UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom 2006. i brojni drugi dokumenti UN-a i UNESCO-a) standardnim pravilima o izjednačavanju mogućnosti za osobe s posebnim potrebama proklamirajući da su participacija i jednakost za sve ljudske različitosti prirodne, doprinose bogatstvu svakog društva i moraju se odražavati i u školama.

U Hrvatskoj je takvo školovanje ozakonjeno 1980. godine Zakonom o odgoju i osnovnom obrazovanju. Ozakonjenjem ideje o zajedničkom školovanju djece s teškoćama u razvoju i djece bez takvih teškoća, nastoji se što je moguće veći broj djece s teškoćama u razvoju školovati u redovnim školama, ali ne pod svaku cijenu, već samo kada se može objektivno pretpostaviti da je takav oblik školovanja povoljnija mogućnost za određeno dijete i da će se zahvaljujući tome ono uspješnije razvijati u različitim područjima razvoja (posebno kognitivnom, socijalnom i emocionalnom), uspješnije napredovati tijekom školovanja i postizati veću akademsku uspješnost te, posebno, uspješnije se socijalizirati.

Inkluzija je suvremena filozofija u pristupu osobama s teškoćama, a znači biti uključen, obuhvaćen, pripadati, biti s drugima. Inkluzija je proces, a ne mjesto. Uspješna inkluzija podrazumijeva da su sva djeca aktivno uključena, imaju pristup mjestima za igru i rad, i imaju opcije koje mogu osobno birati. Jedna osoba ne može biti odgovorna za funkcioniranje inkluzije; ona zahtijeva grupni napor. Proces inkluzije mora biti prilagođen kako bi se izašlo u susret potrebama svakog dijeteta kao i zahtijevima školskog kurikuluma.

Uključivanjem djece s teškoćama u razvoju u redovne škole postiže se:

 • socijalizacija;
 • integracija;
 • odrastanje djece u prirodnoj okolini;
 • prihvaćanje različitosti;
 • razvoj tolerancije;
 • hrabrost u traženju i primanju pomoći od drugih;
 • razvoj kompletne ličnosti;
 • jačanje osobnosti djece s teškoćama u razvoju;
 • jačanje odnosa JA MOGU...

 

Djeca s teškoćama u razvoju u redovnoj školi

Pretraživanje

Tko je Online

Imamo 6 gostiju i nema članova online

            

Partneri projekta

Projekt vodi Grad Osijek s partnerima:

 • 18 osnovnih škola s područja Grada Osijeka i jedna posebna odgojno–obrazovna ustanova
 • Partneri projekta >>

 

Provedbena tijela

 • Razina 1 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, www.mzos.hr, esf@mzos.hr
 • Razina 2 - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, DEFCOdefco@asoo.hr

Kontakt

A: F. Kuhača 9, 31000 Osijek

T: +385 31 229 229

E: info@osigurajmoimjednakost.com

W: osigurajmoimjednakost.com

Idi na vrh