Termin poremećaji u ponašanju označava širok spektar ponašanja koja se odnose na odstupanja na općem području osobne i socijalne adaptacije. Ponekad je teško procijeniti je li određeno odstupajuće ponašanje patološka pojava ili je tek prolazno stanje razvoja djeteta ili pak reakcija na neku traumu.

Da bi se postavila dijagnoza poremećaja u ponašanju trebaju se očitovati barem tri oblika poremećaja u ponašanju u periodu od 12 mjeseci ili jedan oblik u periodu od posljenjih 6 mjeseci (agresija prema ljudima i životinjama, uništavanje imovine, prijevara ili krađa, ozbiljno narušavanje pravila).

Delinkventno ponašanje

Delinkventno ili kriminalno ponašanje mladih poseban je dio općenitijeg fenomena kojeg se naziva različitim izrazima:

  • asocijalno
  • devijantno
  • problematično
  • antisocijalno
  • društveno neprihvatljivom ponašanju.

Društveno neprihvatljiva ponašanja su rizična, pred-delinkventna, antisocijalna i delinkventna ponašanja.

Mogu se klasificirati putem DSM – IV klasifikacije, klasifikacije u sustavu edukacije i klasifikacije prema dimenzijama ponašanja.

Antisocijalno, devijantno, neprilagođeno ponašanje postaje kriminalnim onog trenutka kada ga društvo pomoću službenih mehanizama počinje sankcionirati. To ponašanje postaje predmetom kaznenog prava i dobija naziv delinkventno ili kriminalno ponašanje.

Novija istraživanja o uzrocima poremećaja u ponašanju ističu da su ona uvjetovana međusobnom interakcijom različitih bio-psiho-socijalnih čimbenika te rizičnih i zaštitnih čimbenika u razvoju djeteta.

Tretman poremećaja ponašanja kompleksan je proces počevši već od same dijagnoze te je važno sudjelovanje tima stručnjaka: socijalnog pedagoga, psihologa, edukacijskog-rehabilitatora (defektologa), neuropsihijatra, socijalnih radnika i dr.

Osnovna škola igra važnu ulogu ranom otkrivanju djece s emocionalnim poteškoćama, odgojno zapuštene djece i maloljetnih delinkvenata. Obitelj i obiteljski odnosi izuzetno su važni u prevenciji i tretmanu poremećaja u ponašanju, stoga je potrebno u tretman aktivno uključiti i roditelje djeteta i pružiti im podršku.

Korisne adrese:

Centar za socijalnu skrb, Gundulićeva 22, Osijek
Tel. 031/212-400

Dom za odgoj djece i mladeži Osijek
Vinkovačka 61
tel. 031/274-271

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Odgojno savjetovalište, Centar za rehabilitaciju
Borongajska cesta 83f, Zagreb
http://www.centar.erf.unizg.hr/index.php/hr/odgojno-savjetovaliste-o-nama

Pretraživanje

Tko je Online

Imamo jedan gost i nema članova online

            

Partneri projekta

Projekt vodi Grad Osijek s partnerima:

  • 18 osnovnih škola s područja Grada Osijeka i jedna posebna odgojno–obrazovna ustanova
  • Partneri projekta >>

 

Provedbena tijela

  • Razina 1 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, www.mzos.hr, esf@mzos.hr
  • Razina 2 - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, DEFCOdefco@asoo.hr

Kontakt

A: F. Kuhača 9, 31000 Osijek

T: +385 31 229 229

E: info@osigurajmoimjednakost.com

W: osigurajmoimjednakost.com

Idi na vrh