PARTNERI U PROJEKTU

Ugovor HR.2.2.04-0022 o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013 su potpisali:

Posredničko tijelo razine 1 (PT1) - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Posredničko tijelo razine 2 (PT2) - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO) s jedne strane
i Grad Osijek (kao Korisnik sredstava) s druge strane.

Projekt će provesti Grad Osijek u suradnji sa partnerima Centrom za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" i Udrugom MOGU - terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje.

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark"

Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ je specijalizirana ustanova za djecu s teškoćama koja je osnovana još  davne 1955. godine pri redovnoj OŠ – Vježbaonici učiteljske škole, ali je 1963. godine donešena odluka o osnivanju i radu Specijalne osnovne škole, kasnije nazvane "Dr. Zlatan Sremec".

Prateći promjene u odgoju i obrazovanju, te rehabilitaciji djece i odraslih osoba s većim teškoćama u razvoju, 1979. godine osnivaju odgojno obrazovne skupine za rad sa djecom s umjerenom i težom mentalnom retardacijom, kronološke dobi od 7 do 17 godina.

Nakon toga osnivaju i skupinu radnog osposobljavanja. Poslije osnivaju dvije radionice za radno proizvodne aktivnosti odraslih osoba s invaliditetom (populacija korisnika s umjerenom i težom mentalnom retardacijom, sljepoćom i tjelesnom invalidnošću). 

Dana 01. travnja 1990. godine izdvojili su se iz RO "Narodni heroji" i postali samostalna ustanova pod nazivom Centar za odgoj i osnovno obrazovanje "Dr. Zlatan Sremec", a 07. ožujka 1996. godine promijenjen je naziv u Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark“. Do promjene imena Centra dolazi jer su odlučili prihvatiti ime humano usmjerenog čovjeka, punog razumijevanja za potrebe osoba s teškoćama.

Dosada su kroz Centar prošle  generacije učenika koje su nastojali odgajati, obrazovati i pripremati za samostalan život i rad.  Mnogi od njih stekli su profesionalna znanja i vještine pomoću kojih su se uključili u život zajednice, stekli svoje obitelji i postali punovrijedni članovi društva. 

U kvalitetniji prostor sele se 18. svibnja 2001. godine. Nova zgrada Centra "Ivan Štark" smještena je u Drinskoj ulici, u čijoj neposrednoj blizini djeluju dvije osnovne, dvije srednje škole i Prosvjetno-kulturni centar Mađara.

Centar "Ivan Štark" polazi oko 170 učenika i odraslih korisnika s područja grada Osijeka, prigradskih naselja, odnosno s područja Osječko-baranjske županije.

Pri Centru djeluje osnovna škola čiji su polaznici učenici od prvog do osmog razreda s lakšim intelektualnim teškoćama i utjecajnim teškoćama u razvoju.

Učenici sa specifičnim teškoćama u savladavanju pojedinih odgojno obrazovnih predmeta prate nastavu po individualnom programu. 

Pri Centru  imaju i odgojno – obrazovne skupine  koje polaze učenici kronološke dobi od 7 do 17 godina, kao i skupine radnog osposobljavanja za  djevojke i mladiće od 17. do 21. godine na stupnju umjerene i teže mentalne retardacije. Kroz programske sadržaje poput komunikacije, socijalizacije, brige o sebi, upoznavanja uže i šire okoline, tjelesno-zdravstvene kulture, likovne kulture, radnog odgoja i vjeronauka stječu vještine, znanja i navike potrebne za što samostalniji život i rad.

Odrasle osobe s invaliditetom u sklopu poludnevnog boravka  polaze dvije radionice za radno proizvodne aktivnosti, od kojih se jedna nalazi u centralnoj zgradi, a druga lokacija, u kojoj realiziramo program radno proizvodnih aktivnosti odraslih osoba s invaliditetom je u iznajmljenoj radionici Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek".

Učenici i korisnici Centra zajedno sa svojim učiteljima, vrijedno rade tijekom cijele godine u dramsko-scenskoj, folklornoj i plesnoj skupini,  pjevačkom zboru, recitatorima, veziljama, keramičarima i športskoj skupini. Izrađuju raznovrsne ukrase i predmete kojima predstavljaju sebe i svoju ustanovu.

 

Udruga MOGU – terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje

Udruga MOGU je neprofitna humanitarna organizacija osnovana u Osijeku 1997. godine. Kroz provedbu programa terapijskog, rekreacijskog i sportskog jahanja za djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, djecu i mlade s problemima u učenju i ponašanju te djecu i mlade u riziku, primarni je cilj Udruge poboljšanje ukupne kvalitete življenja navedenih skupina.

Provedba svih programa uključuje stručne suradnike; psihologa, defektologa, fizioterapeuta i socijalnog pedagoga koji, kroz različite radionice, pomažu korisnicima pri prevladavanju emocionalnih, socijalnih, komunikacijskih i drugih teškoća.

 

Programe terapijskog jahanja provodi licencirani voditelj, osoba koja je, uz potrebno znanje o konjaništvu, iskustvo i vještine, prošla stručnu edukaciju o terapijskom jahanju 

Rad udruge MOGU obuhvaća sljedeće programe:

 • terapijsko jahanje za djecu s teškoćama u razvoju
 • terapijsko jahanje za djecu i mlade s intelektualnim teškoćama
 • terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom
 • terapijsko jahanje za djecu i mlade s problemima u učenju i ponašanju
 • edukaciju odraslih osoba s intelektualnim teškoćama za rad u konjogojstvu
 • pedagoško-preventivne programe za djecu i mlade u riziku
 • sportsko i rekreacijsko jahanje za osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i mlade
 • razvoj volonterstva

Udruga surađuje s Gradom Osijekom, Osječko-baranjskom županijom te s organizacijama civilnog društva i odgojno obrazovnim ustanovama koji podupiru provedbu svih aktivnosti značajnih za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

 

 

Pretraživanje

Tko je Online

Imamo 5 gostiju i nema članova online

Partneri projekta

Projekt vodi Grad Osijek s partnerima:

 • 18 osnovnih škola s područja Grada Osijeka i jedna posebna odgojno–obrazovna ustanova
 • Partneri projekta >>

 

Provedbena tijela

 • Razina 1 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, www.mzos.hr, esf@mzos.hr
 • Razina 2 - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, DEFCOdefco@asoo.hr

Kontakt

A: F. Kuhača 9, 31000 Osijek

T: +385 31 229 229

E: info@osigurajmoimjednakost.com

W: osigurajmoimjednakost.com

Idi na vrh