Pomoćnici (asistenti) u nastavi danas predstavljaju jednu od ključnih komponenti inkluzivnog modela školovanja u redovnim školama i zauzimaju važno mjesto u razredu. Pružaju neposrednu pomoć učeniku ili skupini učenika u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika te na taj način pomažu i učiteljima za vrijeme nastavnog procesa. Pomoćnik u nastavi pruža tehničku pomoć, roditelj ukazuje na posebnosti, a stručni tim škole određuje nivo i količinu podrške koju pomoćnik u nastavi pruža pojedinom učeniku.

Rezultati istraživanja
U školskoj godini 2008./2009. u osječkoj osnovnoj školi provedena je studija slučaja učenika s ADHD-om (Brust, Mlinarević, Zlatarić, 2009) koja se sastojala od sustavnog praćenja ponašanja učenika s ADHD-om tijekom nastavnoga procesa kroz pet mjeseci uz pomoć dosjea učenika i Tablice sustavnog opažanja ponašanja učenika s ADHD-om, učenik je praćen prije rada i tijekom rada s asistentom. U svibnju 2009. godine proveden je i anketni upitnik s učiteljicom praćenoga učenika koji ispituje procjenu učiteljice o uključivanju asistenta u redovnu nastavu. Anketni upitnik sastavljen je od 10 pitanja Likertova tipa, čiji su odgovori postavljeni na skali od 5 stupnjeva (uopće se ne slažem, uglavnom se ne slažem, ne mogu se odlučiti, uglavnom se slažem, u potpunosti se slažem) i 2 pitanja otvorenog tipa.

Učiteljičini odgovori s kojima se ona u potpunosti slaže, a vezani su za utjecaj asistenta na učenika s ADHD-om, sljedeći su:

 • uključivanje asistenta u nastavu pozitivno je utjecalo na prihvaćanje učenika s ADHDom od strane vršnjaka
 • uključivanje asistenta u nastavu olakšalo je svakodnevni rad u razredu
 • uključivanje asistenta u nastavu pozitivno je utjecalo na obrazovna postignuća učenika s ADHD-om
 • uključivanje asistenta u nastavu pozitivno je utjecalo na ponašanje učenika s ADHD-om
 • zajednički rad učitelja i asistenta pridonio je kvalitetnijoj nastavi
 • asistenti u nastavi bi trebali biti dodatno obrazovani za rad s učenicima s ADHD-om
 • smatram da je i u idućoj školskoj godini potreban asistent u nastavi

Učiteljičini odgovori s kojima se ona u potpunosti ne slaže, a vezani su za utjecaj asistenta na učenika s ADHD-om, su sljedeći:

 • asistent je svojom prisutnošću negativno obilježio učenika s ADHD-om
 • posao asistenta u nastavi je tako jednostavan da ga uspješno može izvoditi osoba sa završenom srednjom stručnom spremom
 • bilo bi bolje kada bi se rad asistenata odvijao samo izvan razreda, u posebnom prostoru škole

Temeljem mišljenja učiteljice uočava se značajnost asistenta u nastavi te uspješniji rad svih sudionika nastave.„Direktan rad asistenta s djetetom je dragocjen. Rezultati su izuzetno dobri, dijete lakše savladava gradivo te je motiviran za daljnji rad. Osim toga poboljšala se suradnja s roditeljima preko komunikacijske bilježnice između roditelja i asistenta, roditelji se više uključuju u rad djeteta u školi, što dodatno motivira dijete.“ (učiteljica 2009)

Učiteljica je na pitanje otvorenoga tipa o poželjnim osobinama asistenta u nastavi izdvojila sljedeće osobine: strpljivost, stručnost i dosljednost.

Rezultati istraživanja pokazuju da je uvođenje asistenta u nastavu donijelo izuzetan uspjeh za vrijeme samog nastavnog sata, a što je vidljivo kroz razrednu klimu.

Pomoćnici u nastavi zaista predstavljaju veliku pomoć i unutar školske učionice i za vrijeme učeničkog odmora. Uz još jedan „par očiju“ u razredu nastavni proces teče neometano, a uz dodatnu pomoć pomoćnika u nastavi neke nastavne jedinice mogu biti još i bolje.

Savjeti za rad

Što pomoćnik u nastavi može činiti kako bi povećao svoju učinkovitost?:

 • Dok učitelj daje upute ili izlaže novo gradivo, pomoćnik u nastavi može pomoći u održavanju reda u razredu umirujući učenike koji pričaju pod satom i dodatne ometajuće čimbenike svesti na minimum. Također može pomoći u situacijama kada učenici formiraju grupe ili pomoći učenicima premjestiti stolove između aktivnosti i na taj način osigurati da učenici imaju više vremena za rad. Uz pomoćnika u učionici, učitelj neće morati prekidati i remetiti tijek nastavne jedinice pokušavajući biti na dva mjesta odjednom.
 • Važno je kako vas vide učenici u razredu. Ponekad može biti teško uspostaviti dobar odnos s učenicima jer pomoćnik u njihovim očima nije „pravi učitelj“. U isto vrijeme, vi ste u izvrsnoj poziciji da pomogne učenicima koji imaju poteškoće u svladavanju gradiva jer imate više vremena da ih promatrate. U radu jedan na jedan s učenikom koji ima poteškoće u svladavanju gradiva pomažete mu održavati pažnju na nastavne aktivnosti, dodatno mu objasniti ono što ne razumije i dati mu brzu povratnu informaciju za njegov rad i trud na satu, što ujedno pomaže i ostalim učenicima u razredu koji tada mogu neometano pratiti nastavu, a učitelj može svoju pažnju usmjeriti na sve učenike.
 • Kako učenici vide vašu ulogu u razredu uvelike ovisi o tome kako se učitelj u razredu ophodi prema vama. Od iznimne je važnosti da razgovarate s učiteljem o tome što se od vas točno očekuje za vrijeme pojedine nastavne jedinice i da se jasno zna koje su čije uloge u razredu te da se iz tih uloga ne izlazi. Uz kvalitetnu komunikaciju s učiteljima izgraditi ćete dobar radni odnos s uzajamnim poštovanjem.
 • Svaki bi se učitelj trebao osjećati privilegirano što ima pomoćnika u nastavi u razredu. Ako se učitelj u razredu kojem radite prvi put susreće s pomoćnikom u nastavi moglo bi potrajati neko vrijeme za učitelja da se navikne na dodatnu pomoć. Na radnom mjestu pomoćnika u nastavi stječete vrijedno iskustvo u nastavi i može vam pomoći da formirate vlastite nastavne metode neovisno o tome sviđa li vam se način rada učitelja ili ne.
 • Ne shvaćajte ništa osobno. Ulaskom nove osobe u razred mijenja se dinamika razreda. Nekim je učenicima potreban duži period prilagodbe na novu situaciju, u ovom slučaju na dolazak pomoćnika u nastavi, a ponekad se može javiti i otpor. Važno je da za vrijeme tog perioda ostanete smireni i sigurni u sebe, a uvijek treba imati na umu da ništa što učenik kaže ili napravi nije usmjereno osobno na vas, nego bi tako reagirao i da se bilo koja druga osoba našla u tom trenutku na vašem mjestu.
 • Zadržite jednu dozu profesionalne distance. Pohvalno je što mnogi pomoćnici u nastavi žele dati sve od sebe kako bi što je više moguće pomogli učeniku s kojim rade, a nakon nekog vremena neminovno se javlja i emotivna privrženost između pomoćnika u nastavi i učenika. No, uvijek imajte na umu da je krajnji cilj uvođenja pomoćnika u nastavu učenikovo osamostaljivanje i ostvarivanje njegovog maksimalnog potencijala i da, iako u najboljoj namjeri, ne pomažete učeniku ukoliko činite nešto umjesto njega što bi on sam mogao. Također budite svjesni i da nećete biti uz učenika do kraja njegovog školovanja, a izlaženjem iz svoje uloge pomoćnika u nastavi i ulaženjem u ulogu prijatelja ili zamjenskog roditelja s vašim ćete odlaskom potencijalno kod učenika ostaviti golemu emocionalnu prazninu što bi moglo djelovati demotivirajuće za njegov daljni trud i rad na nastavi.


Što bi učitelji trebali činiti za ostvarivanje dobre suradnje s pomoćnikom u nastavi?:

 • U komunikaciji budite jasni i određeni – nemojte pretpostavljati da pomoćnik u nastavi zna točno ono što želite od njega da učini. Ne posvećuju svi učitelji vrijeme kako bi podijelili i raspravili nastavnu jedinicu s pomoćnikom u nastavi, no to je bitno kako bi uputili pomoćnika u nastavi u vaše planove i očekivanja za pojedinu nastavnu jedinicu, a njemu olakšali da predvidi što ćete vi i učenik trebati tijekom školske godine.
 • Interakcija u razredu – aktivno uključivanje pomoćnika za vrijeme nastavnog sata pomaže mu ne samo da podignu svoj profil u razredu, već omogućuje stvaranje poticajne okoline. Uloga učitelja i pomoćnika u nastavi su različite, ali obje su važne i ponekad vaš pomoćnik u nastavi možda ima više iskustva u radu u školi ili s djecom. Primite to na znanje i uvijek u razredu govorite na profesionalan način, a ukoliko postoji konflikt, otvoreno razgovarajte o tome i adresirajte problem.
 • Svima koriste povratne informacije i pomoćnik u nastavi se u tome ne razlikuje. Dajte im potvrdu o onome što rade dobro, koristite afirmativne poruke, ostanite pozitivni i dajte jasne zahtjeve. Potrudite se da povratne informacije budu konstruktivne i to će pomoći pomoćniku u nastavi kako bi uvidio širu sliku onoga što pokušavate postići u svom okruženju.

 

Pretraživanje

Tko je Online

Imamo 4 gostiju i nema članova online

Partneri projekta

Projekt vodi Grad Osijek s partnerima:

 • 18 osnovnih škola s područja Grada Osijeka i jedna posebna odgojno–obrazovna ustanova
 • Partneri projekta >>

 

Provedbena tijela

 • Razina 1 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, www.mzos.hr, esf@mzos.hr
 • Razina 2 - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, DEFCOdefco@asoo.hr

Kontakt

A: F. Kuhača 9, 31000 Osijek

T: +385 31 229 229

E: info@osigurajmoimjednakost.com

W: osigurajmoimjednakost.com

Idi na vrh