Projektni tim

Davor Brust, prof.

Voditelj projekta „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“

 

Voditelj odsjeka

Grad Osijek

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež

Iskustvo u  području projekta:

Voditelj projekta „OSIgurajmo im JEdnakost“ 2014./2015.

Upravljanje projektom osiguranja pomoćnika u nastavi od 2008. godine do danas „Pomoćnici u nastavi djeci s ADHD-om“

Upravljanje projektom „Mladi za mlade-pomagači u nastavi djeci s teškoćama“ 2014./2015. godine

Sudjelovanje na projektu „Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) i deficitom pažnje  hiperaktivnim poremećajem (ADHD)“ koji je financiran iz EU, a gdje je Grad Osijek bio partner.

Voditelj projekta ima višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima ove vrste, budući da Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež projekte za osiguranje pomoćnika u nastavi provodi od 2008., a voditelj ovog projekta ujedno je i Voditelj Odsjeka.
Njegov zadatak je vođenje i upravljanje projektom, koordiniranje i nadzor svih projektnih aktivnosti, dodjeljivanje poslova/zadataka članovima tima te nadzor organizacijskih aktivnosti i komunikacija s posredničkim tijelima.

Ružica Mrkšić-Kettler, mag.oec.

Projekt manager na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“

 

 

Viši stručni suradnik
Grad Osijek
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež

Iskustvo u  području projekta:
Menadžer za izradu i provedbu EU projekata, Pučko otvoreno učilište Osijek

Radionica o mogućnostima financiranja iz EU fondova za jedinice lokalne i regionalne samouprave (Hrvatska gospodarska komora i Goodwill consulting d.o.o.)

Radionica „Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova“

PJR consulting d.o.o. edukacija za „Državne potpore i EU fondove“

Seminar/radionica „Strateško planiranje“ u okviru izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2014.-2020.

Seminar/radionica „Osnove uspješnog funkcioniranja lokalnog partnerstva za zapošljavanje“ u okviru izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2014.-2020.

Radionica „ Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“ (Algebra, Osijek)

Radionica „Od projektne ideje od uspješne prijave na ESF natječaj“

Seminar "Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda"

Seminar „Upravljanje projektnim ciklusom“

Članica projektnog tima „OSIgurajmo im JEdnaKost“ 2014./2015.

Projektni manager zadužen je za pripremu projektnog prijedloga, implementaciju i provedbu, upravljanje projektnim ciklusima, organizaciju i  koordinaciju projektnih aktivnosti te komunikaciju s posredničkim tijelima i pripremu Zahtjeva za nadoknadom sredstava te projektnih izvješća. Također, savjetuje voditelja projekta i projektne partnere u provedbi aktivnosti.

Vesna Brezovac, prof.

Suradnica na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“

 

 

 

Viši savjetnik
Grad Osijek
Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo
Odsjek za programe i projekte Europske Unije

Iskustvo u  području projekta:

Izrada i provedba projekata financiranih iz sredstava Europske unije:
Suradnica na projektima Art&Earth i  Youth4Earth (national youth activities coordinator Croatia), EC: Non-State Actors and Local Authorities in Development, Grad Osijek je bio projektni partner (organiziranje projektnih događanja, administracija projekta, izvještavanje)
Suradnica na projektu EE Pannonia, IPA CBC HU-HR, Grad Osijek je projektni partner (organiziranje projektnih događanja, administracija projekta, izvještavanje)
Suradnica na projektu BET on EU, Europa za građane 2007-2013, Grad Osijek je projektni partner (organiziranje projektnih događanja, administracija projekta, izvještavanje)
Članica Kandidacijskog odbora za prijavu Grada Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
Sudjelovanje na projektu Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) i deficitom pažnje  hiperaktivnim poremećajem (ADHD) koji je financiran iz IPA IV Human Resources Development, a gdje je Grad Osijek partner.
Dodatna izobrazba:
Menadžer za izradu i provedbu EU projekata, Pučko otvoreno učilište Osijek  – potvrda o završenoj izobrazbi stečena u svibnju 2013.
Pohađala niz radionica i seminara s područja PCM-a i CBA u organizaciji Grada Osijeka, RRA Slavonije i Baranje te raznih ministarstava i ostalih državnih tijela
Suradnica na projektu  „OSIgurajmo im JEdnaKost“ 2014./2015.

Zaduženja suradnice obuhvaćaju pomoć u upravljanju projektnim ciklusom, organizaciji i koordinaciji projektnih aktivnosti i nadzoru nad pravilnošću tijeka projekta.

Marina Benković, dipl.iur.

Suradnica na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“

 

Viši savjetnik
Grad Osijek
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež

Iskustvo u  području projekta:
Suradnik na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost“ 2014./2015.

 

Suradnica je zadužena za pripremu i vođenje dokumentacije vezane za provedbu u smislu izrade i potpisivanja sporazuma o partnerstvu, provođenja postupka nabave i sklapanja ugovora.

Marija Ivelj, mag.oec.

Projektni asistent na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“

 

 

Projektni asistent
Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek

Iskustvo u  području projekta:
Voditelj za izradu i provedbu EU projekata, Edunova
Član Udruge računovođa i financijskih djelatnika Osijek

Radionica o mogućnostima financiranja iz EU fondova za jedinice lokalne i regionalne samouprave (Hrvatska gospodarska komora i Goodwill consulting d.o.o.)

Radionica „Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova“

Radionica „ Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“ (Algebra, Osijek)

Radionica „Od projektne ideje od uspješne prijave na ESF natječaj“

Radionica „Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi“Seminar "Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda"

Članica projektnog tima-projektni asistent na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost“  2014./2015.

Projektni asistent je zadužen za obavljanje stručnih financijskih poslova u suradnji s prijaviteljem, te za stručnu podršku partnerima kao i za sudjelovanje u pripremi izvješća ugovorenome tijelu. Bavit će se i promidžbenim aktivnostima te pripremati materijale za web stranicu i izvještavanje posredničkih tijela.

Tajana Zlatarić, mag.edu.rehab.

Stručni suradnik na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“

 

Učitelj edukacijski rehabilitator
Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek

Iskustvo u  području projekta:

Radionica o mogućnostima financiranja iz EU fondova za jedinice lokalne i regionalne samouprave (Hrvatska gospodarska komora i Goodwill consulting d.o.o.)

Radionica „Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova“

Radionica „Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj“

Seminar "Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda"

Članica projektnog tima – projektni koordinator na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost“ 2014./2015.

Stručna suradnica-edukacijski rehabilitator- zadužena je za pružanje stručne podrške službama škola, opservacija na satu, održavanje individualnih i grupnih konzultacija pomoćnika u nastavi te izrade plana rada za svakog pomoćnika.

 

 

 

Partneri projekta

Projekt vodi Grad Osijek s partnerima:

  • 18 osnovnih škola s područja Grada Osijeka i jedna posebna odgojno–obrazovna ustanova
  • Partneri projekta >>

 

Provedbena tijela

  • Razina 1 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, www.mzos.hr, esf@mzos.hr
  • Razina 2 - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, DEFCOdefco@asoo.hr

Kontakt

A: F. Kuhača 9, 31000 Osijek

T: +385 31 229 229

E: info@osigurajmoimjednakost.com

W: osigurajmoimjednakost.com

Idi na vrh