HR.2.2.04.-0022 OSIgurajmo im JEdnaKost 

Grad Osijek prijavio je projekt pod nazivom OSIgurajmo im JEdnaKost na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, kojega je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) objavilo 6. svibnja 2014. (rok prijave je bio 7.srpnja).

Partneri na ovome projektu su Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" i udruga Mogu - terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje.

Projekt adresira problem u obrazovnom i društvenom uključivanju djece s teškoćama, koji znatno utječe na njihova obrazovna i socijalna postignuća.

Ciljevi projekta:

1.pružiti izravnu potporu uključivanju učenika s teškoćama u 14 osnovnih škola i 1 posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi na području grada Osijeka putem uvođenja pomoćnika u nastavi;

2.smanjiti broj nezaposlenih na području Osijeka za 48 osoba;

3. podići razinu svijesti zajednice o potrebama učenika s teškoćama.

Ciljane skupine:

  1. Učenici s teškoćama osnovnih škola na području grada Osijeka i Centra “Ivan Štark“, kojima će projekt omogućiti izravnu potporu kroz pomoćnike u nastavi, postizanje boljeg obrazovnog uspjeha, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, napredak u razvoju vještina, što povećava mogućnost za njihovo potpuno uključivanje i osposobljavanje za samostalan život i rad.
  2. Nezaposleni registrirani na tržištu rada, kojima će projekt pomoći u stjecanju vrijednog radnog iskustva, a izobrazbom za pomoćnika u nastavi steći će nova znanja i vještine te tako postati konkurentniji na tržištu rada.

OPIS PROJEKTA:

Kroz redovne kontakte s dionicima odgojno-obrazovnog procesa Grad Osijek je prepoznao velike teškoće u obrazovnom i društvenom uključivanju djece s teškoćama: u svladavanju gradiva i uključivanju u zajednicu (razred i škola). Grad Osijek napravio je kvalitativni pomak te je 2008. pokrenuo projekt Rad s učenicima s posebnim potrebama. Škole su putem raznih projekata osiguravale i dodatne pomoćnike (suradnja s udrugama, programi HZZ-a). No broj učenika s teškoćama raste iz godine u godinu, a tako i potreba za novim pomoćnicima u nastavi. Budući da su potrebe puno veće od naših financijskih mogućnosti, Grad je odlučio

zatražiti financiranje povećanih potreba putem sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) i MZOS-a.

Projektni prijedlog se temelji na nizu strateških dokumenata koji nas obvezuju osigurati jednaki pristup obrazovanju za svu djecu: Konvencija o pravima djeteta UN-a, Konvencija o pravima osoba s invaliditetom UN-a, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Poticanje inkluzivnog obrazovanja za osiguranje jednakih uvjeta školovanja za sve učenike jedan je od ciljeva Strateškog plana MZOS-a za razdoblje 2014.–2016. (Posebni cilj 1.4.).

Potpora u procesu uključivanja obuhvaća različite oblike, no najčešći je upravo pomoćnik u nastavi. Svrha ovog projekta je povećanje obrazovne i socijalne uključenosti djece s teškoćama u osnovnim školama na području grada Osijeka kroz zapošljavanje pomoćnika i izgradnju kapaciteta za provedbu inkluzije.

Ured državne uprave evidentirao je za šk.god. 2014./2015. u osječkim osnovnim školama 173 učenika s teškoćama. Školske godine 2013./2014. Grad Osijek je vlastitim sredstvima osigurao 37 pomoćnika u nastavi za učenike svojih osnovnih škola, a putem ovoga projekta odobreno je 48 pomoćnika koji će pomagati 51 djetetu. Odabrani kandidati za pomoćnike u nastavi će završiti program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi i steći potvrdu o završenom obrazovanju, te će ih ta novostečena edukacija opremit specifičnim znanjima i vještinama i učinit ih konkurentnijima na tržištu rada, te im stvoriti bolje šanse za trajno zaposlenje.

Od ukupno 19 osnovnih škola kojima je Grad Osijek osnivač i PKC Mađara (osnivač je RH, ali Grad Osijek skrbi o njoj na isti način kao o ovih 19), 15 osnovnih škola i Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ iskazali su potrebe za pomoćnicima u nastavi mimo pomoćnika koje plaća Grad Osijek vlastitim sredstvima.

UKUPAN ODOBREN IZNOS PROJEKTA: 2.487.200,00 KN - 100% prihvatljivih troškova financiraju Europski socijalni fond (ESF) (85%) i MZOS (15%). Sredstva ESF-a odobrena su u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., Prioriteta 2 Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju, Mjere 2.2. Podrška pristupu obrazovanju skupina s posebnim potrebama.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava HR.2.2.04-0022 za ovaj projekt potpisali su 7. studenoga 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničko tijelo 1 razine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao Posredničko tijelo 2 razine i Grad Osijek kao korisnik.

Partneri projekta

Projekt vodi Grad Osijek s partnerima:

  • 18 osnovnih škola s područja Grada Osijeka i jedna posebna odgojno–obrazovna ustanova
  • Partneri projekta >>

 

Provedbena tijela

  • Razina 1 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, www.mzos.hr, esf@mzos.hr
  • Razina 2 - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, DEFCOdefco@asoo.hr

Kontakt

A: F. Kuhača 9, 31000 Osijek

T: +385 31 229 229

E: info@osigurajmoimjednakost.com

W: osigurajmoimjednakost.com

Idi na vrh