Grad Osijek je odavno upoznat s problemima s kojima se susreću učenici s teškoćama i njihovim stalnim potrebama za pomoćnicima u nastavi te boljim uključivanjem u nastavnu i socijalnu sredinu. Sukladno tome, već dugi niz godina vodi se briga o zadovoljavanju tih potreba i pomaganju u premošćivanju svakodnevnih teškoća te izgradnji kapaciteta za provedbu inkluzije.

Prošle školske godine Grad Osijek iz tog razloga je paralelno provodio 3 projekta kojima je osigurao pomoćnike u nastavi za 107 učenika. Jedan projekt financiran je isključivo sredstvima iz Proračuna Grada Osijeka (u iznosu od 450.000, 00 kn), drugi je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz natječaj za osiguranje pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama (u iznosu od 2.487.200, 00 kn), a kako ta 2 projekta nisu uspijevala zadovoljiti sve potrebe,  uspješno je proveden i treći projekt u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kroz mjeru „Mladi za mlade“, gdje je  Grad Osijek polovinu sredstava također izdvojio iz svoga Proračuna. Na taj je način prošla školska godina uspješno završena na zadovoljstvo učenika, nastavnika, roditelja, pomoćnika u nastavi i stručnih služba škole.
Kako bi se pokrenute aktivnosti uspješno nastavile i u ovoj školskoj godini, Grad Osijek je opet svoj projektni prijedlog prijavio na  otvoren natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dostavu projektnih prijedloga za osiguranje pomoćnika u nastavi i komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.
Zahvaljujući vrijednome radu projektnoga tima, projektni prijedlog je odabran za financiranje, te je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“.
Nakon uspješno provedenog prošlogodišnjeg projekta, također financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda, ove godine se krenulo u provedbu novog projekta. Razlika u odnosu na prošlogodišnji projekt je što ove godine i Grad Osijek sufinancira dio sredstva iz svoga proračuna.
I ove godine projektom se pokušavalo obuhvatiti što više učenika s teškoćama, stoga je u projekt uključeno ukupno 72 učenika s teškoćama i zaposlena je 61 nezaposlena osoba registrirana na Zavodu za zapošljavanje. Sve to u odnosu na prošlogodišnji projekt predstavlja povećanje od ukupno 22 učenika i 13 pomoćnika u nastavi, iako su odobrena sredstva ovogodišnjeg projekta nešto niža od prošlogodišnjeg.

Ukupan iznos sredstava predviđenih za financiranje projekta iznosi 2.344.558,00 kn, od čega bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda iznose 2.110.102,20 kn a sufinanciranje Grada Osijeka obuhvaća preostali dio, tj. 234.455,80 kn.

Razdoblje provedbe projekta je godina dana, a obuhvaća školsku godinu 2015./2016.

Ovogodišnji projekt je donio i određene promjene u vidu partnerstva i suradnje na projektu. Tako ove godine Grad Osijek projekt provodi u suradnji s čak 19 partnera: 18 osnovnih škola s područja grada Osijeka i jedne posebne odgojno – obrazovne ustanove.

Partneri:

 1. OŠ Josipovac
 2. OŠ „Retfala“
 3. OŠ Ivana Filipovića
 4. OŠ Franje Krežme
 5. OŠ Vladimira Becića
 6. OŠ Svete Ane
 7. OŠ Antuna Mihanovića
 8. OŠ „Dobriša Cesarić“
 9. OŠ August Šenoa
 10. OŠ Vijenac
 11. OŠ „Mladost“
 12. OŠ Frana Krste Frankopana
 13. OŠ Tenja
 14. OŠ „Grigor Vitez“
 15. OŠ „Tin Ujević“
 16. OŠ Ljudevita Gaja
 17. OŠ Višnjevac
 18. OŠ Jagode Truhelke
 19. Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“

 

CILJEVI PROJEKTA

Projekt obuhvaća dvije ciljane skupine:

 1. ciljana skupina  - 72 učenika s teškoćama u razvoju
 2. ciljana skupina – 61 nezaposlena osoba registrirana na tržištu rada 

 Ciljevi koje planiramo postići su:

 1. Pružiti izravnu potporu uključivanju i stručnu podršku za 72 učenika s teškoćama u 18 osnovnih škola i 1 odgojno-obrazovnoj ustanovi na području grada Osijeka putem uvođenja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
  Ovim projektom, kao i onim koji grad Osijek provodi samostalno još od 2008. godine nastoji se učenicima s teškoćama pružiti adekvatna pomoć u razvoju nastavnih i socijalnih aktivnosti, te omogućiti bolje uključivanje u radnu i društvenu okolinu putem podrške pomoćnika u nastavi. 
 1. Smanjiti broj nezaposlenih osoba na području grada Osijeka za 61 osobu

Zapošljavanjem nezaposlenih osoba pomažemo u rješavanju problema nezaposlenosti za 61 osobu koja je ovom prilikom dobila zaposlenje i podizanju njihove kvalitete življenja . Obukom koju prolaze omogućuje im se i stjecanju novih vještina i iskustava.

 1. Podići razinu svijesti cijele zajednice o potrebama učenika s teškoćama

Svjesni smo činjenice da su osobe s teškoćama marginalizirana skupina i da je potrebno uložiti puno truda i napora kako bi takve osobe postale prihvaćene u društvu. Upravo stoga, ovim projektom podižemo razinu svijesti, kako osoba koje su neposredno uključene u projekt svojim radom, tako i njihove bliže i daljnje okoline, ostalih učenika, djelatnika i roditelja  putem različitih medija informiranja.

 

Partneri projekta

Projekt vodi Grad Osijek s partnerima:

 • 18 osnovnih škola s područja Grada Osijeka i jedna posebna odgojno–obrazovna ustanova
 • Partneri projekta >>

 

Provedbena tijela

 • Razina 1 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, www.mzos.hr, esf@mzos.hr
 • Razina 2 - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, DEFCOdefco@asoo.hr

Kontakt

A: F. Kuhača 9, 31000 Osijek

T: +385 31 229 229

E: info@osigurajmoimjednakost.com

W: osigurajmoimjednakost.com

Idi na vrh