EVALUACIJA PROJEKTA „OSIgurajmo im JEdnaKost 3“ - od strane učitelja i roditelja/skrbnika

Krajem školske godine zamolili smo učitelje i roditelje/skrbnike učenika s teškoćama u razvoju koji su bili uključeni u projekt „OSIgurajmo im JEdnaKost 3“ da ispune evaluacijske listiće te nam na taj način daju vrijednu povratnu informaciju o pruženoj usluzi. U nastavku slijede rezultati koje smo provedbom ovog projekta ostvarili.

EVALUACIJA_PROJEKTA_OSIGURAJMO_IM_JEDNAKOST_3.docxEvaluacijski listići za učitelje

Evaluacijski listić za učitelje sastoji se od 10 tvrdnji koje se odnose na mišljenje učitelja o uključivanju pomoćnika u nastavu za učenike s teškoćama u razvoju u sklopu projekta „OSIgurajmo im JEdnaKost 3” u razred u kojem su oni poučavali u školskoj godini 2016./17.

Tvrdnje su bile sljedeće:

 1. Uključivanje pomoćnika u nastavu pozitivno je utjecalo na prihvaćanje učenika s teškoćama u razvoju od strane vršnjaka.

 2. Uključivanje pomoćnika u nastavu pozitivno je utjecalo na obrazovna postignuća učenika s teškoćama u razvoju.

 3. Uključivanje pomoćnika u nastavu pozitivno je utjecalo na ponašanje učenika s teškoćama u razvoju.

 4. Zajednički rad učitelja i pomoćnika pridonio je kvalitetnijoj nastavi.

 5. Uključivanjem pomoćnika u nastavi mogao/la sam bolje rasporediti svoje vrijeme poučavanja na sve učenike.

 6. Uključivanje pomoćnika u nastavu korisno je za svu djecu u razredu.

 7. Pomoćnik u nastavi potiče učenike u razredu na uspostavljanje socijalnih kontakata.

 8. Uz pomoćnika u nastavi učenik s teškoćama u razvoju pokazuje veću motivaciju za izvršavanje svojih školskih obaveza.

 9. Odnos učitelj-pomoćnik temelji se na uzajamnom poštovanju i razumijevanju.

 10. Smatram da je i u idućoj školskoj godini u razredu u kojem predajem potreban pomoćnik u nastavi.

 

Evaluacijski listići za roditelje/skrbnike

Evaluacijski listić se sastoji od 10 tvrdnji u kojima su roditelji/skrbnici trebali izraziti svoje mišljenje u kojoj se mjeri te tvrdnje odnose na njihovo dijete i rad pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „OSIgurajmo im JEdnaKost 3” školske godine 2016./17.

Tvrdnje su bile sljedeće:

 1. Moje dijete uz pomoćnika u nastavi pokazuje napredak u obrazovnim postignućima u školi.

 2.  

  Pomoćnik u nastavi potiče razvoj samopoštovanja i osjećaja vlastite efikasnosti kod mog djeteta.

   

 3. Pomoćnik u nastavi potiče moje dijete na samostalan rad. 

   

 4. Na probleme moga djeteta pomoćnik u nastavi reagira pravovremeno i na odgovarajući način.

 5. Pomoćnik u nastavi uči moje dijete kako da kvalitetno i kulturno uspostavi interakciju s drugim ljudima.

 6. Pomoćnik u nastavi potiče moje dijete da marljivo radi i postiže svoj maksimalan uspjeh.

 7. Pomoćnik u nastavi pohvaljuje moje dijete, ističe njegove uspjehe i pozitivno potkrepljuje njegovo zalaganje na nastavi.

 8. Uz pomoćnika u nastavi moje dijete pokazuje veću motivaciju i angažiranost oko izvršavanja svojih školskih obaveza.

 9. Zadovoljan sam odnosom kojeg su pomoćnik u nastavi i moje dijete uspostavili.

 10. Mišljenja sam da je uvođenje pomoćnika u nastavu za djecu s teškoćama korisno i potrebno.

 

 

 

 

Partneri projekta

Projekt vodi Grad Osijek s partnerima:

 • 18 osnovnih škola s područja Grada Osijeka i jedna posebna odgojno–obrazovna ustanova
 • Partneri projekta >>

 

Provedbena tijela

 • Razina 1 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, www.mzos.hr, esf@mzos.hr
 • Razina 2 - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, DEFCOdefco@asoo.hr

Kontakt

A: F. Kuhača 9, 31000 Osijek

T: +385 31 229 229

E: info@osigurajmoimjednakost.com

W: osigurajmoimjednakost.com

Idi na vrh