Krajem školske godine zamolili smo učitelje i roditelje/skrbnike učenika s teškoćama u razvoju koji su bili uključeni u projekt „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“ da ispune evaluacijske listiće, što je ujedno bila i njihova obveza, te nam na taj način daju vrijednu povratnu informaciju o pruženoj usluzi. U nastavku slijede rezultati koje smo provedbom ovog projekta ostvarili. 

Evaluacijski listići za učitelje

Ukupno je 63 učitelja ispunilo evaluacijski listić. Evaluacijski listić za učitelje sastoji se od 11 tvrdnji koje se odnose na mišljenje učitelja o uključivanju pomoćnika u nastavu za učenike s teškoćama u razvoju u sklopu projekta „OSIgurajmo im JEdnaKost 2” u razred u kojem su oni poučavali u školskoj godini 2015./16. 

Tvrdnje su bile sljedeće:

 1. Uključivanje pomoćnika u nastavu pozitivno je utjecalo na prihvaćanje učenika s teškoćama u razvoju od strane vršnjaka.


 2. Uključivanje pomoćnika u nastavu pozitivno je utjecalo na obrazovna postignuća učenika s teškoćama u razvoju.


 3. Uključivanje pomoćnika u nastavu olakšalo je svakodnevni rad u razredu.


 4. Uključivanje pomoćnika u nastavu pozitivno je utjecalo na ponašanje učenika s teškoćama u razvoju.


 5. Zajednički rad učitelja i pomoćnika pridonio je kvalitetnijoj nastavi.

 6. Uključivanjem pomoćnika u nastavi djetetu s teškoćama u razvoju imao/la sam više vremena za drugu djecu. 7. Uključivanje pomoćnika u nastavu korisno je za svu djecu u razredu. 8. Pomoćnik u nastavi potiče učenike u razredu na uspostavljanje socijalnih kontakata. 9. Uz pomoćnika u nastavi učenik s teškoćama u razvoju pokazuje veću motivaciju i angažiranost oko izvršavanja svojih školskih obaveza. 10. Odnos učitelj-pomoćnik temelji se na uzajamnom poštovanju i razumijevanju. 11. Smatram da je i u idućoj školskoj godini u razredu u kojem predajem potreban pomoćnik u nastavi.
  Evaluacijski listići za roditelje/skrbnike

  Ukupno je 68 roditelja/skrbnika ispunilo evaluacijski listić. Evaluacijski listić se sastoji od 13 tvrdnji u kojima su roditelji/skrbnici trebali izraziti svoje mišljenje u kojoj se mjeri te tvrdnje odnose na njihovo dijete i rad pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „OSIgurajmo im JEdnaKost 2” školske godine 2015./16.

  Tvrdnje su bile sljedeće:

  1. Moje dijete uz pomoćnika u nastavi pokazuje napredak u školi.  1. Pomoćnik u nastavi pomaže mom djetetu da postane zrelo i odgovorno.  1. Pomoćnik u nastavi potiče razvoj samopoštovanja i osjećaja vlastite efikasnosti kod mog djeteta.  1. Pomoćnik u nastavi potiče moje dijete na samostalan rad u školi.  1. Na probleme moga djeteta pomoćnik u nastavi reagira pravovremeno i na odgovarajući način.  1. Pomoćnik u nastavi uči moje dijete kako da kvalitetno i kulturno uspostavi interakciju s drugim ljudima.  1. Pomoćnik u nastavi potiče moje dijete da marljivo radi i postiže svoj maksimalan uspjeh.  1. Pomoćnik u nastavi pohvaljuje moje dijete, ističe njegove uspjehe i pozitivno potkrepljuje njegovo zalaganje na nastavi.  1. Od dolaska pomoćnika u nastavi moje dijete dobiva bolje ocjene iz provjera znanja.  1. Uz pomoćnika u nastavi moje dijete pokazuje veću motivaciju i angažiranost oko izvršavanja svojih školskih obaveza.  1. Zadovoljan sam odnosom kojeg su pomoćnik u nastavi i moje dijete uspostavili.  1. Zadovoljan sam napretkom mog djeteta uz pomoćnika u nastavi.  1. Mišljenja sam da je uvođenje pomoćnika u nastavu za djecu s teškoćama korisno i potrebno.


   

 

Partneri projekta

Projekt vodi Grad Osijek s partnerima:

 • 18 osnovnih škola s područja Grada Osijeka i jedna posebna odgojno–obrazovna ustanova
 • Partneri projekta >>

 

Provedbena tijela

 • Razina 1 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, www.mzos.hr, esf@mzos.hr
 • Razina 2 - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, DEFCOdefco@asoo.hr

Kontakt

A: F. Kuhača 9, 31000 Osijek

T: +385 31 229 229

E: info@osigurajmoimjednakost.com

W: osigurajmoimjednakost.com

Idi na vrh