Projektni tim

Davor Brust, prof.

Voditelj projekta „OSIgurajmo im JEdnaKost 4“

 

Voditelj odsjeka

Grad Osijek

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež

 Iskustvo u  području projekta:

 • Voditelj projekta „OSIgurajmo im JEdnakost“ 2014./2015.
 • Voditelj projekta „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“ 2015./2016.
 • Upravljanje projektom osiguranja pomoćnika u nastavi od 2008. godine do danas „Pomoćnici u nastavi djeci s ADHD-om“
 • Upravljanje projektom „Mladi za mlade-pomagači u nastavi djeci s teškoćama“ 2014./2015. godine
 • Sudjelovanje na projektu „Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) i deficitom pažnje  hiperaktivnim poremećajem (ADHD)“ koji je financiran iz EU, a gdje je Grad Osijek bio partner

Voditelj projekta ima višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima ove vrste, budući da Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež projekte za osiguranje pomoćnika u nastavi provodi od 2008., a voditelj ovog projekta ujedno je i Voditelj Odsjeka.
Njegov zadatak je vođenje i upravljanje projektom, koordiniranje i nadzor svih projektnih aktivnosti, dodjeljivanje poslova/zadataka članovima tima te nadzor organizacijskih aktivnosti i komunikacija s posredničkim tijelima.

Viši stručni suradnik

Grad Osijek

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež

Ružica Mrkšić-Kettler, mag.oec.

Projekt manager na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 4“

 

 

Iskustvo u  području projekta:

 • Član lokalnog ekspertnog tima/platforme Osijek na projektu „Civilno društvo za odgovorno upravljanje, IPA
 • Sudjelovanje u pripremi projektnog prijedloga za projekt osiguranja besplatne školske kuhinje za učenike u riziku od siromaštva „Škole jednakih mogućnosti“, financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda
 • Sudjelovanje u projektu prekogranične suradnje Interreg – IPA CBC, Croatia – Serbia
 • Član projektnog tima na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost“ 2014./2015. – sudjelovanje u pripremi dokumentacije, implementacija i provedba te izvještavanje posredničkih tijela
 • Project manager na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“ 2015./2016. – priprema projektnog prijedloga, implementacija, provedba, upravljanje projektnim ciklusima, savjetovanje Voditelja projekta, organizacija projektnih aktivnosti, izvještavanje i komunikacija s posredničkim tijelima
 • Projekt manager na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 3“ 2016./2017.

Obrazovanje i usavršavanje za pripremu i provedbu EU projekata:

 • Menadžer za izradu i provedbu EU projekata, Pučko otvoreno učilište Osijek
 • Radionica o mogućnostima financiranja iz EU fondova za jedinice lokalne i regionalne samouprave (Hrvatska gospodarska komora i Goodwill consulting d.o.o.)
 • Radionica „Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova“
 • PJR consulting d.o.o. edukacija za „Državne potpore i EU fondovi“
 • Seminar/radionica „Strateško planiranje“ u okviru izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2014.-2020.
 • Seminar/radionica „Osnove uspješnog funkcioniranja lokalnog partnerstva za zapošljavanje“ u okviru izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2014.-2020.
 • Radionica „ Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“ (Algebra, Osijek)
 • Radionica „Od projektne ideje od uspješne prijave na ESF natječaj“
 • Seminar "Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda"
 • Seminar "Upravljanje projektnim ciklusom"

 

Projektni manager zadužen je za pripremu projektnog prijedloga, implementaciju i provedbu, upravljanje projektnim ciklusima, organizaciju i  koordinaciju projektnih aktivnosti te komunikaciju s posredničkim tijelima i pripremu Zahtjeva za nadoknadom sredstava te projektnih izvješća. Također, savjetuje voditelja projekta i projektne partnere u provedbi aktivnosti.

Vesna Brezovac, prof.

Suradnica na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 4“

 

 

 

Viši savjetnik

Grad Osijek

Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo

Odsjek za programe i projekte Europske Unije

Iskustvo u  području projekta:

 • Izrada i provedba projekata financiranih iz sredstava Europske unije:
 • Suradnica na projektima Art&Earth i  Youth4Earth (national youth activities coordinator Croatia), EC: Non-State Actors and Local Authorities in Development, Grad Osijek je bio projektni partner (organiziranje projektnih događanja, administracija projekta, izvještavanje)
 • Suradnica na projektu EE Pannonia, IPA CBC HU-HR, Grad Osijek je projektni partner (organiziranje projektnih događanja, administracija projekta, izvještavanje)
 • Suradnica na projektu BET on EU, Europa za građane 2007-2013, Grad Osijek je projektni partner (organiziranje projektnih događanja, administracija projekta, izvještavanje)
 • Članica Kandidacijskog odbora za prijavu Grada Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
 • Sudjelovanje na projektu Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) i deficitom pažnje  hiperaktivnim poremećajem (ADHD) koji je financiran iz IPA IV Human Resources Development, a gdje je Grad Osijek partner.
 • Suradnica na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost“ 2014./2015.
 • Suradnica na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“ 2015./2016.
 • Suradnica na projektu „OSIgurajmo im JednaKost 3“ 2016./2017.

 Dodatna izobrazba: 

 • Menadžer za izradu i provedbu EU projekata, Pučko otvoreno učilište Osijek  – potvrda o završenoj izobrazbi stečena u svibnju 2013.
 • Pohađala niz radionica i seminara s područja PCM-a i CBA u organizaciji Grada Osijeka, RRA Slavonije i Baranje te raznih ministarstava i ostalih državnih tijela

Zaduženja suradnice obuhvaćaju pomoć u upravljanju projektnim ciklusom, organizaciji i koordinaciji projektnih aktivnosti i nadzoru nad pravilnošću tijeka projekta.

Marina Benković, dipl.iur.

Suradnica na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 4“

 

Viši savjetnik

Grad Osijek

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež
Iskustvo u  području projekta:

 • Suradnica na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost“ 2014./2015.
 • Suradnica na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“
 • Suradnica na projektu „OSIgurajmo im JednaKost 3“

 

Suradnica je zadužena za pripremu i vođenje dokumentacije vezane za provedbu u smislu izrade i potpisivanja sporazuma o partnerstvu, provođenja postupka nabave i sklapanja ugovora.

Marija Periša, mag.oec.

Projektni asistent na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 4“

 

 

Projektni asistent

Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek

 Obrazovanje i usavršavanje za provedbu EU projekata:

 • Voditelj za izradu i provedbu EU projekata, Edunova
 • Član Udruge računovođa i financijskih djelatnika Osijek
 • Radionica o mogućnostima financiranja iz EU fondova za jedinice lokalne i regionalne samouprave (Hrvatska gospodarska komora i Goodwill consulting d.o.o.)
 • Radionica „Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova“
 • Radionica „ Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“ (Algebra, Osijek)
 • Radionica „Od projektne ideje od uspješne prijave na ESF natječaj“
 • Radionica „Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi“
 • Seminar "Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda"
 • ŠALTER program – Volonterski centar Osijek - „Upravljanje projektnim ciklusom“ 7. -9.03.2016.

Iskustvo u  području projekta:

 • Projektni asistent na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost“ 2014./2015.
 • Projektni asistent na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“ 2015./2016.
 • Projektni asistent na projektu „OSIgurajmo im JednaKost 3“ 2016./2017.

 

Projektni asistent je zadužen za obavljanje stručnih financijskih poslova u suradnji s prijaviteljem, te za stručnu podršku partnerima kao i za sudjelovanje u pripremi izvješća ugovorenome tijelu. Bavit će se i promidžbenim aktivnostima te pripremati materijale za web stranicu i izvještavanje posredničkih tijela.

Tajana Zlatarić, mag.edu.rehab.

Stručni suradnik na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“

 

Učitelj edukacijski rehabilitator
Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek

Iskustvo u  području projekta:

 • Članica projektnog tima – projektni koordinator na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost“ 2014./2015.
 • Stručni suradnik na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 2“ 2015./2016.
 • Stručni suradnik na projektu „OSIgurajmo im JEdnaKost 3“ 2016./2017.

Dodatna izobrazba: 

 • Radionica o mogućnostima financiranja iz EU fondova za jedinice lokalne i regionalne samouprave (Hrvatska gospodarska komora i Goodwill consulting d.o.o.)
 • Radionica „Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova“
 • Radionica „Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj“
 • Seminar "Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda"

 

Stručna suradnica-edukacijski rehabilitator- zadužena je za pružanje stručne podrške službama škola, opservacija na satu, održavanje individualnih i grupnih konzultacija pomoćnika u nastavi te izrade plana rada za svakog pomoćnika.

 

 

 

Partneri projekta

Projekt vodi Grad Osijek s partnerima:

 • 18 osnovnih škola s područja Grada Osijeka i jedna posebna odgojno–obrazovna ustanova
 • Partneri projekta >>

 

Provedbena tijela

 • Razina 1 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, www.mzos.hr, esf@mzos.hr
 • Razina 2 - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, DEFCOdefco@asoo.hr

Kontakt

A: F. Kuhača 9, 31000 Osijek

T: +385 31 229 229

E: info@osigurajmoimjednakost.com

W: osigurajmoimjednakost.com

Idi na vrh