Pod pojmom senzorna oštećenja podrazumijeva se postojanje teškoća primanja informacija putem senzornih ulaza (vida, sluha, njuha, okusa, opipa i vestibularnog osjeta) iz čega proizlaze:

Potrebno je što ranije intervenirati po detekciji i dijagnostici pojedinog senzornog oštećenja. Nužan je multidisciplinaran pristup i individualan pristup u planiranju programa rada i rehabilitacije. Važno je prilagoditi uvjete života i rada djeci sa senzornim oštećenjima i koristiti didaktičke materijale prilagođene određenom oštećenju. Potrebno je osigurati i korištenje primjerenih pomagala i sredstava alternativne komunikacije (Breillovo pismo, Hrvatski znakovni jezik, bijeli štap, slušni aparat, naočale i ostalih pomagala kako bi se omogućila što veća samostalnost u životu.

Korisne adrese:

Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“
Udruga defektologa Osijek
Drinska 12 b, Osijek
Tel. 031/274-811

Centar za predškolski odgoj
Vijenac Ivana Meštrovića 7, Tel. 031/204-701

KBC Osijek
J. Hutlera 4, Osijek
Tel. 031/512-373

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb
Centar za rehabilitaciju (savjetovalište)
Borongajska cesta 83f, Zagreb
Tel. 01/245-7560
http://www.centar.erf.unizg.hr/index.php/hr/

Centar „Vinko Bek“ Osijek, Vinkovačka cesta 3
Tel. 031/201-850

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba DODIR, Vodnikova 8, zagreb, Tel. 01/487-5432

Centar „Slava Raškaj“ Zagreb, Vladimira Nazora 47, Tel. 01/4821202

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, J.J. Strossmayera 6, Osijek
Tel. 031/283-783
http://www.poliklinika-suvag.hr/

„Mali dom – Zagreb“ Centar za rehabilitaciju djece s oštećenjem vida i drugim oštećenjima, Baštijanova 1D 10 000 Zagreb, Tel. 01/3746-531