Važnost obitelji, kao temeljnog stupa društva, u razvoju djeteta odavno je poznata stručnjacima različitih profila i ta je tema u žarištu interesa znanstvenika, medija, crkve i ostalih dionika društva. Obitelj kao dinamičan socijalni sustav izgrađuje jedinstvenu ravnotežu svojih članova i odnosa među njima i upravo o tome ovisi način kako će obitelj reagirati u stresogenim uvjetima, uključujući i kroničnu bolest ili invaliditet člana obitelji. Prema obiteljskoj teoriji sustava članovi obitelji su neovisni, a na obitelj se gleda kao na dinamičan razvojni sustav. Obiteljska kohezivnost uključuje emocionalnu povezanost i osjećaj bliskosti među članovima obitelji. Ona je usko povezana sa zdravom i poticajnom obiteljskom klimom koja pak ovisi o doživljaju vlastite vrijednosti njezinih članova. Zajedništvo, podrška i emocionalna toplina ključni su čimbenici za održavanje obiteljske kohezivnosti, koja se njeguje provođenjem zajedničkih aktivnosti roditelja i djece.

Podizanje djeteta s teškoćama u razvoju donosi novu dimenziju izazova za roditelje i roditeljstvo u cjelini. Tako roditelji, ali i drugi članovi obitelji, zbog skrbi za dijete s teškoćama često odustaju od planiranih aktivnosti, primjerice, hobija kako bi zadovoljili potrebe djeteta. Kako će roditelji prihvatiti novu ulogu, kako će se sučeliti s pojačanom potrebnom za skrbi, koliko će biti zadovoljni podrškom koju primaju od uže i šire okoline, pitanja su koja daju odgovor i na to kakvi će biti djetetovi uvjeti za postizanje maksimuma u psihofizičkom razvoju.

Većina roditelja još u fazi maštanja o djetetu očekuju dijete stanovitih karakteristika. Roditelji ponekad promatraju dijete kao mogućnost ostvarivanja svojih neostvarenih ambicija te su fokusirani još prije začeća na imaginarnu sliku željenog djeteta. Rođenjem djeteta s teškoćama u razvoju roditelji se suočavaju s osjećajem gubitka, jer se njihova potencijalna zamišljena budućnost ne podudara sa trenutnom situacijom u kojoj su se našli i tada najčešće prolaze kroz proces žalovanja.

Poznati model žalovanja psihijatrice Elisabeth Kübler-Ross koji je 1969. godine opisala u knjizi „On Death and Dying“ govori o pet faza procesa žalovanja: poricanje, ljutnja, pregovaranje, depresija i prihvaćanje.

Mnogi ljudi ne prolaze kroz te faze točnim tim redoslijedom kako su navedene i ne proživljaju svaku fazu istim intenzitetom i to je u redu. Ključ za razumijevanje ovih faza jest da ne osjećate da morate proći kroz svaku fazu tim redom. Umjesto toga, one vam više pomažu kao vodiči u procesu žalovanja - to pomaže da razumijete i stavite u kontekst gdje se trenutno nalazite.

Obitelji su različite i različito reagiraju na pojedine situacije. Dijagnoza vezana uz teškoće u razvoju djeteta izaziva mnoštvo emocionalnih odgovora kod roditelja i tada se cijela obitelj trudi prilagoditi novonastaloj situaciji. Neke obitelji smatrati će to velikom nepravdom, ali će se također i usmjeriti na pozitivnosti koje je dijete s teškoćama u razvoju unijelo u njihovu obitelj i tako ojačati obiteljsku koheziju. Uključivanje roditelja u različite aktivnosti s djecom pridonosi osjećaju njihove uspješnosti te smanjuju osjećaj bespomoćnosti.


Savjeti za roditelje:Izvor:


Preporučena literatura:

- Krampač-Grljušić, Aleksandra; Marinić, Ivana: Posebno dijete
- Steve Biddulph i Shaaron Biddulph: Nove tajne sretne djece
- Autor Stanley I. Greenspan: Zahtjevna djeca, Dijete s posebnim potrebama, Razvoj zdravog uma, Sigurno dijete, Vještine igrališta, Sjajni klinci
- Apel, K. i Masterson, J. J.: Jezik i govor od rođenja do šeste godine: od glasanja i prvih riječi do početne pismenosti - potpuni vodič za roditelje i odgajatelje 
- Bennett, S. i Bennett, R.: 365 dana bez televizije: igre za svaki dan u godini  
- Bergmann, W.: Umijeće roditeljske ljubavi   
- Beyer, R. i Winchester, K.:Rastajemo se : kako to objasniti djeci?  
- Biddulph, S.:Tajna sretne djece  
- Biel, L. i Peske N.: Senzorna integracija iz dana u dan: obiteljski priručnik za pomoć djeci s teškoćama senzorne integracije  
- Bilić, V. i Zloković, J.: Fenomen maltretiranja djece: prepoznavanje i oblici pomoći obitelji i školi   
- Bonnet, C.: Gesta ljubavi