Grad Osijek je u partnerstvu s Društvom za psihološku pomoć "Sunce"  ušao u projekt pod nazivom „Svaki problem se riješiti može: Nasilje nije rješenje“, odobrenog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 U sklopu tog projekta psihologinje iz "Sunca" su održale tri edukativna predavanja uz iskustvene radionce namijenjena  pomoćnicima u nastavi na kojima su sudjelovali pomoćnici zaposleni na projektu "OSIgurajmo im JEdnaKost 4". Predavanja su se održavala u OŠ Antuna Mihanovića u Osijeku.


Naši pomoćnici su tako imali prilike slušati predavanje na temu "Nastanak i razvoj agresivnog ponašanja kod djece", održano 30.10.2017., zatim predavanje  pod nazivom "Kako raditi s teškim i zahtjevnim roditeljima?", održano 5.2.2018. i predavanje "Kako zaštititi sebe", održano 23.4.2018. godine. 

Sudjelovanjem u ovoj edukaciji pomoćnici u nastavi su tako imali priliku osnažiti vlastite kompetencije i podići svoju kvalitetu rada na jedan viši nivo.

  


Tajana Zlatarić
, mag.rehab.educ.

Stručna suradnica na projektu
"OSIgurajmo im JEdnaKost 4"