Zakon o osnovnom školstvu uključuje i obvezu testiranja u cilju utvrđivanja psihofizičkog statusa djeteta prije početka osnovnoškolskog školovanja, odnosno utvrđivanja spremnosti, a primjenjuje se na svu djecu.

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“, broj 67/14): 

Stručno povjerenstvo škole provodi utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta zbog redovitoga upisa u prvi razred osnovne škole, a kada procijeni da za to postoji potreba, predlaže Stručnom povjerenstvu Ureda utvrđivanje:

Stručno povjerenstvo škole čine: nadležni školski liječnik – specijalist školske medicine, a iznimno liječnik koji nema završenu specijalizaciju iz školske medicine, stručni suradnici zaposleni u školi (pedagog i/ili psiholog i/ili stručnjak edukator-rehabilitator i/ili stručni suradnik logoped i/ili stručni suradnik socijalni pedagog), učitelj razredne nastave i učitelj hrvatskoga jezika.

Stručno povjerenstvo Ureda utvrđuje psihofizičko stanje djeteta/učenika zbog:

Članovi Stručnog povjerenstva Ureda su: specijalist školske medicine – liječnik škole na području županije odnosno Grada Zagreba, klinički psiholog, stručni suradnik psiholog, stručni suradnik pedagog, stručni suradnik edukator-rehabilitator, stručni suradnik logoped, stručni suradnik socijalni pedagog, učitelj razredne nastave, nastavnik srednje škole, učitelj i nastavnik hrvatskoga jezika, zaposleni u školi na području za koje je Ured nadležan. Broj članova Stručnog povjerenstva mora biti neparan.

Orijentacijskom listom vrste i stupnjeva teškoća u razvoju koja je sastavni dio novog Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju donosi se odluka o školovanju djeteta.

II. PROGRAMSKA POTPORA

Primjereni program odgoja i obrazovanja je nastavni plan i program i/ili kurikulum koji omogućava odgojno-obrazovno napredovanje učenika poštujući specifičnosti njegove utvrđene teškoće, specifičnosti njegova funkcioniranja i njegove odgojno-obrazovne potrebe.

Primjereni programi odgoja i obrazovanja učenika su:

Primjereni programi odgoja i obrazovanja ostvaruju se u:

Dodatni odgojno-obrazovni i rehabilitacijski programi koji se određuju kao dio primjerenoga programa odgoja i obrazovanja učenika su:

Primjereni program odgoja i obrazovanja učenika u školi ostvaruje se u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama strukturiranim prema dobi učenika i vrsti primjerenoga programa odgoja i obrazovanja.

Privremeni oblici odgoja i obrazovanja su:

 

 GDJE POTRAŽITI POMOĆ I SAVJET:

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Županijska ulica 4, 31000 Osijek
Odjel za prosvjetu i kulturu, sport i tehničku kulturu
Telefon: 031 221 112
Telefax: 031 200 679
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu
Znanstveno učilišni kampus, Borongajska cesta 83f
Tel: 01 2457-000, Faks: 01 2457-559
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju
http://www.erf.unizg.hr/hr/

Ostale informacije:
UDRUGA DEFEKTOLOGA OSIJEK
Drinska 12 b, Tel: 031/274-811
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.