PARTNERI U PROJEKTU

 1. OŠ Josipovac
 2. OŠ „Retfala“
 3. OŠ Ivana Filipovića
 4. OŠ Franje Krežme
 5. OŠ Vladimira Becića
 6. OŠ Svete Ane
 7. OŠ Antuna Mihanovića
 8. OŠ „Dobriša Cesarić“
 9. OŠ August Šenoa
 10. OŠ Vijenac
 11. OŠ „Mladost“
 12. OŠ Frana Krste Frankopana
 13. OŠ Tenja
 14. OŠ „Grigor Vitez“
 15. OŠ „Tin Ujević“
 16. OŠ Ljudevita Gaja
 17. OŠ Višnjevac
 18. OŠ Jagode Truhelke
 19. Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“

Udruga surađuje s Gradom Osijekom, Osječko-baranjskom županijom te s organizacijama civilnog društva i odgojno obrazovnim ustanovama koji podupiru provedbu svih aktivnosti značajnih za cjelokupnu lokalnu zajednicu.